İŞİTMEK GÜZELDİR

Sosyal Yaşam
Sosyal Yaşam
İşitme kaybıyla sosyalleşme
Sosyalleşme hayatımızda önemli bir rol oynar. İyi sosyal beceriler geliştirerek, diğer insanlara güçlü ve ödüllendirici ilişkiler kurmada becerikli hale geliriz. Çocuklar yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren sosyal becerileri öğrenmeye başlarlar. Çocuklar sürekli olarak ebeveynlerinin, aile üyelerinin ve arkadaşlarının hareketlerini izler ve taklit ederler. Büyüdükçe diğer çocuklarla oynamak suretiyle sosyal irtibat kurarlar. İşitme kaybı olan çocuklar genellikle sosyal davranışlarını genellikle duyan çocuklara adapte edebilmektedir. Çocuğunuzun sosyal beceri geliştirebilme yeteneği  işitme kaybı derecesine, yaşına, teşhis, tedavi süresi ve elbette ki kişiliğine bağlıdır. Tüm çocuklar farklı gelişme gösterir ve tüm aileler çocuklarını büyütme konusunda endişe içindedirler. İşitme kaybı olan bir çocuğun anne-babası olarak siz bu süreci daha zahmetli bulabilirsiniz. Ancak çoğu durumda, ebeveynler aynı yaşta işitme kaybı olmayan bir çocuğa sahip olmayı bekledikleri gibi işitme kaybı olan bir çocuğa da sahip olmayı bekleyebilecektir.
Çocukların çoğu büyüdükleri zaman işitme kaybının ortadan kaybolacağı düşüncesini taşıdıklarından, çocuklarınızın işitme engelli yetişkinlerle tanışmaları ve etkileşim kurmalarını sağlamalısınız.
Ebeveynlerin büyük bir bölümü beklenti ile koruma arasındaki dengeyi yakalayamamaktadır. Bazı çocukların ebeveynleri işitme kaybı olan çocuklarını onu çevreleyen dünyadan aşırı biçimde koruma eğilimindedirler. Ancak, ancak işitme engelli bir çocuğu iyi bir örnek teşkil ederek ve kendisinden adil beklentiler ortaya koyarak gerçek dünyaya hazırlamak çok önemlidir. İşitme kaybı olan çocuklar fiziksel engelleri olsa bile güçlü, bağımsız ve özgüvenli olmak zorundadır. Elbette çocuğunuzdan ne beklemeniz gerektiğini karar vermeden önce onun fiziksel ve ruhsal kabiliyet ve istidatlarını dikkate almanız gerekecektir. Her halükarda, çocuğunuz işitme kaybından dolayı günlük yaşamın rutinlerinde yer almaktan mahrum bırakılmamalıdır. Ortalığı toplama, mutfakta yardım etme, tabakları taşıma gibi evde yapılabilecek faaliyetler çocuğun sosyal becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Böylelikle de çocuğunuzun herkesin kendi yeri ve özel rolü olan bir ailenin üyesi olduğunu göstermeniz gerekmektedir.  Ayrıca, ailedeki diğer herkes gibi işitme kaybı olan çocuğun da aile içi kuralları kabul etmesi önemlidir. İşitme kaybı olan bir çocuk erkek yada kız kardeşleriyle bu kuralları eşit olarak uymalıdır. Bu durum ayrıca kendinizin ve ailenizin diğer üyelerinin ihtiyaçları üzerine odaklanabilmenize olanak sağlayacaktır.